Slimpol.pl

...jest pustyStrona głównaRegulamin
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

INTERNETOWEGO SKLEPU„SLIMPOL”

I.Oznaczenie przedsiębiorcy

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy SLIMPOL,funkcjonujący pod adresem internetowym http://slimpol.pl, jest Stanisław Pogoda prowadzący działalność pod firmą INTERDOM Stanisław Pogoda, 35-073 Rzeszów Pl. Wolności 15 lok. 4A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający REGON:690328542, NIP: 8132358458, zwany w dalszej części regulaminu SLIMPOL lub Sprzedającym.

II.Zasady działania sklepu internetowego SLIMPOL

 

 • SLIMPOL prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary do sprzedaży których właścicielowi sklepu SLIMPOL przysługuje prawo. Produkty są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. W każdym innym przypadku towar będzie posiadał specjalny opis z wyszczególnieniem wad i uchybień.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnego
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Definicje

 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.slimpol.pl
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwemsklepu internetowego www.slimpol.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępnypo dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.slimpol.pl,oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin
 • REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownikakonta w sklepie internetowym www.slimpol.pl
 • SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.slimpol.pl

 

  1. SPRZEDAWCA – Stanisław Pogoda prowadzący działalność pod firmą INTERDOM Stanisław Pogoda, 35-073 Rzeszów Pl. Wolności 15 lok. 4A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),posiadający REGON:690328542, NIP: 8132358458:

 

 • TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy SLIMPOL, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 • UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 • ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.slimpol.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży

 

IV. Rejestracja użytkowników

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.slimpol.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko (Nazwa)
  2. Adres e-mail
  3. Ulica
  4. Nr domu
  5. Kod pocztowy
  6. Miasto
  7. Kraj zamieszkania
  8. Telefon

oraz zaakceptować Regulamin

 1. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 2. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 3. W celu dokonania pomyślnego zakupu w sklepie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych oraz danych do wysyłki:
  1. Imię i nazwisko (Nazwa)
  2. Adres e-mail
  3. Ulica
  4. Nr domu
  5. Kod pocztowy
  6. Miasto
  7. Kraj zamieszkania
  8. Telefon

oraz zaakceptować Regulamin

 1. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób płatności
  i wysyłki.

V. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.slimpol.pl całodobowo
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje m.in. o właściwościach towaru i jego cenie.
 3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk zamawianych produktów.
 4. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku zamówień złożonych w dni wolne od pracy, zamówienie zostaje przyjęte w pierwszy dzień roboczy, następnie potwierdzane i przyjęte do realizacji.
 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.
 7. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.slimpol.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

VI.Jak kupować w sklepie internetowym – instrukcja

 

 • W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
 • „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 • Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, zaakceptować rodzaj wysyłki ( jeśli nie jest darmowa) i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia nie są potwierdzane drogą e-mailową. W przypadku trudności z taką formą potwierdzenia zamówienia, Za chwilę zawarcia umowy uznaje się poprawnie złożone zamówienie.
 • Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta
 • Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z strony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 • Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia Klienta zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w treści zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 • Pracownik SLIMPOL może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 

VII. Ceny i formy płatności

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez SIMPOL zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych bądź wyprzedażowych. SLIMPOL zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem on-line – wpłata - przelewem lub kartą płatniczą (kredytową ) - na rachunek bankowy sklepu SLIMPOL pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru,
  1. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze
  2. przelewem bankowym - wpłata na rachunek bankowy sklepu SLIMPOL pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru

VIII. Dostępność zamówionych towarów

 1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 2. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja z wydłużeniem czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

IX.Sposób odbioru zamówienia i czas realizacji zamówienia

 

 • Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto SLIMPOL . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.
 • Dostarczaniem zamówień zajmuje się Poczta Polska Inpost lub firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden do czterech dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5-7 dni roboczych.

 

X.Reklamacje,zwroty, wymiana towaru

 

 • W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, SLIMPOL odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem dwóch lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 • SLIMPOL w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, sprzedawca, obniży cenę lub zwróci niezwłocznie – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt
 • W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona
 • Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

  1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźniki wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego ośwadczenia (np. pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu konsument może skorzytać z wzoru oświadczenia zamieszczonego poniżej.
   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowyprzed upływem terminu d odstąpienia od umowy.
   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaż zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczeia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych koszów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SLIMPOL),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpinia od umowy. Zwrotu płatności dokoamy przy użyciu takich samych sposobów jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku onsument nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:
   biuro@slimpol.pl lub listownie na adres,jak we wzorze:

Wzór oświadczenia:

Adresat:

INTERDOM Stanisław Pogoda

Plac Wolności 15 lok. 4A

35-073 Rzeszów

Ja/My (*)........ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpeniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) ................ ......................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...............

Imię i nazwisko konsumenta (ów)(*) ..............

Adres konsumenta(ów)(*) .............................

Data ................. podpis konsumenta(ów)(*)

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:

 

 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
 2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 4. dostarczania prasy.

XI.Polityka prywatności

 

 • Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 • Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów praw
 • Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 • Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów
 • Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@slimpol.pl lub listownie na adres SLIMPOL:

 

INTERDOM Stanisław Pogoda

Plac Wolności 15 lok. 4A

35-073 Rzeszów

XII.Polityka cookies

 1. Sklep internetowy www.slimpol.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

XIII. Postanowienia końcowe:

 

 • Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 • Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy SLIMPOL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę SLIMPOL

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej http://slimpol.pl. Regulamin może zostać pozyskany i utrwalony poprzez jego wydrukowanie lubzapisanie go na odpowiednim nośniku danych
 2. Każdy Klient, jeżeli czuj się pokrzywdzony lub obawia się o swoje dobro, może w drodze negocjacji ustalić ze Sprzedającym indywidualne warunki sprzedaży, bez względu na postanowienia Regulaminu
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

...jest pusty

Producenci
Sonda
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Warning: Illegal string offset 'reviews_id' in /home/slimpol/domains/slimpol.pl/public_html/templates/boxes/reviews.php on line 16
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Tłumacz Google
Statystyki
Produktów: 60
Kategorii: 76
Odwiedzin: 177681
Kanały RSS
 • Brak aktywnych kanałów RSS
Akceptuję
P R E P R A S Z A M Y -  Sklep czasowo zamknięty - NIE OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW
                                             
                                                       R O D O !